Aile Şirketleri Modeli

Aile şirketlerinin elbette diğer firmalardan farklı bir yapısı ve ihtiyaçları vardır. Ciddi gayret ve özveriler ile meydana getirilmiş ticari ölçeklerin, aile ve işletme unsurlarını bünyesinde birlikte barındırmasının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar, fırsatlar veya karşılaşılabilecek riskler analiz edilerek hem ailenin hem de şirketin geleceğe güvenle taşınmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda, aile ve işletmenin farklı boyutlarına hakim ve tecrübe sahibi ekip ve partnerlerimiz disiplinlerarası bir yaklaşım (yönetim, hukuk, finans, psikoloji) ve hizmet sunduğumuz firmalar ile birlikte uyum içinde çalışmayı ve neticesinde başarının nesiller boyu devamlılığına katkı yapmaya hazırdır.

Aile Şirketlerine sunabileceğimiz belli başlı hizmetler;

  • Şirketin kurumsal kapasitesinin artırılması,
  • Şirketin aile değerleri ile uyumlu stratejik planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi,
  • Şirket kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetildiği bir yapının oluşturulması,
  • Aile ve/veya şirket içindeki çatışma ve anlaşmazlıkların çözümü,
  • Şirketinizin devamlılığı ve kurumsal kimlik kazanımını sağlamak için halefiyet planlamasının oluşturulup hayata geçirilmesi,
  • Aile-içi insan kaynakları değerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliğini sağlama,
  • Ailenizin ve şirketinize ait değerler, misyon ve vizyona yönelik şirketinizin kurumsal prensipleri ve aile-şirket ilişkilerini kayda geçiren bir aile anayasasının oluşturulması,
  • Yetişmekte olan yeni neslin eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmetinin karşılanması,
  • Ailenizin ve/veya şirketinizin sosyal sorumluluk hizmetlerinin planlanıp yürütülmesi
  • Aile üyelerinin birbirlerinden haberdar olarak uyum içinde çalışmasına hizmet edecek aile meclisinin oluşturulması ve düzenlenmesi,
Başa dön