Blog

Kamu Davasının Sona Ermesi ve Hüküm Çeşitleri

HÜKÜM ÇEŞİTLERİ ✔ Duruşma Sona Erince Ne Olur? Duruşma sonucunda mahkeme müzakere yaparak hüküm verir. ✔ Hüküm Nedir? Uyuşmazlığı sonlandıran son kararlardır. Ceza Muhakemeleri Kanunu 223 maddesi ile düzenlenen hüküm çeşitleri şunlardır: • Mahkumiyet kararı, Beraat kararı, Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, Davanın reddi kararı, Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, Davanın düşmesi kararı. Davayı sona erdiren […]

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Ve Değer Ve Kazanç Kayıpları

1.TAZMİNAT DAVASI ➢ Trafik kazası nedeniyle tazminat davası, bir veya birden fazla aracın karıştığı kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunan kişilere karşı açılan bir tazminat davası türüne denir. ➢ Tazminat davasının hukuki dayanağı, […]

15 Soruda Sosyal Medya Yasası Nedir

1- Sosyal Medya Yasası Nedir; Her ne kadar torba yasa şeklinde bir çok hususun birleştirilerek düzenlenmesi amaçlansa da genel hatları ile kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen düzenleme; sahte isim/hesaplarla veya yasadışı içerik oluşturularak yanıltıcı paylaşımlarla, etnik, dini veya benzeri ayrımcılık unsurları taşıyan, hakaret, saldırı ihtiva eden, karalama ya da itibarsızlaştırma amaçlı paylaşımlarla nefret ve […]

Rekabet Etmeme Yasağı

Rekabet etmeme borcu işçinin işverene karşı olan sadakat borcundan kaynaklanmaktadır. İş hukukundan  kaynaklı rekabet etmeme borcundan söz edebilmemiz için bir iş ilişkisinin varlığı aranır. İş hukukunda  rekabet etmeme borcu ⮚ iş sözleşmesi devam ederken rekabet etmeme borcu ⮚ iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olmak üzere ikiye ayrılır. İş sözleşmesi devam ederken işçinin […]

5 Soruda Mobbing

1)MOBBİNG NEDİR ? Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlardır. Mobbing; aynı hiyerarşik seviyede bulunan, birbirleriyle fonksiyonel düzeyde ilişkileri olan çalışanların birbirlerine karşı mobbing kapsamına girecek tutum ve davranışlarında karşımıza çıkabileceği gibi hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya veya aşağıdan […]

Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazasına karışan yolcuların, yayaların veya sürücülerin, mevcut mevzuat hükümlerinde düzenlenen ihlallere karşılık gelen hükümler çerçevesinde belirlenecek olan asli, tali veya yüzde oranı (%) üzerinden mesuliyetlerine “kusur oranı” denir. Söz konusu kusur oranı; SBM (Sigorta Birliği Merkezi) tramer komisyonu, trafik görevlileri veya trafik bilirkişiler tarafından kazanın meydana gelmesinde kimin ne kadar hatalı olduğu yönündeki tespitleri […]

Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazasına karışan yolcuların, yayaların veya sürücülerin, trafik mevzuatlarına göre ihlallerine karşılık gelen maddelerin asli, tali veya yüzde oranı (%) üzerinden belirlenecek orana “kusur oranı” denir. Kazanın meydana gelmesinde kimin ne kadar hatalı olduğunu, SBM (Sigorta Birliği Merkezi) tramer komisyonu, trafik görevlileri veya trafik bilirkişilerince belirlenmesi kusur oranı olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen kaza, anlaşmalı tutanak olarak tabir ettiğimiz sürücülerin tanzim ettiği bir tutanak ise kusur […]

Başa dön