Enerji

Ortaklığımız, elektrik, doğal gaz ve petrol piyasası ve bunlara ilişkin her türlü depolama/nakil iş ve işleyişine ilişkin konularda şirketlere hukuki danışmanlık ve sözleşme hizmetinin yanı sıra;

  • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,
  • İmtiyaz sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri,
  • Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,
  • İhalelere teklif sunulması konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Ayrıca, gerek yukarıda belirtilen konulardan kaynaklı ticari ihtilaflara ilişkin davalarda veya milletlerarası unsurlu tahkim süreçlerinde; gerekse de Ulusal ve Yabancı ülkelerin EPDK kararlarına karşı iptal davalarında hukuki hizmet vermektedir.

Başa dön