Fikri Mülkiyet Değerleri

Fikri Sınai Haklar son yıllarda ülkemizde hızla gelişmiş ve önemli bir hukuk dalı haline gelmiş olmasına rağmen uluslararası düzeyde çok daha ileri bir noktada önemini devam ettirmektedir.

Ortaklığımız, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların takibi, telif hakları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında her türlü hukuki ve idari desteği ulusal ve uluslararası boyutta sağlamaktadır.

Başa dön