Gayrimenkul Yönetim, Planlama, Danışmanlık ve Değerleme Hizmetleri

Ortaklığımız, bir taşınmazın planlama ve imar konularındaki süreçlerinden, değerleme, her türlü hukuki ve fiili tecüvüze karşı koruma, planlama, danışmanlık alanlarında hukuki ve idari her türlü katkıyı verebilmektedir.

Yerli ve Yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere; taşınmaz alım, satım, devir, hibe, ayni hakların tesisi, terkin, tapu iptali süreçleri, tescil düzeltme, müdahalenin men’i, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi, kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması, taşınmaza ilişkin her türlü imar ve yerel yönetim planlamalarının takibi ve itiraz mekanizmalarının geliştirilmesi, taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları, tapu tahsisi, tefrik ve tevhid süreçleri gibi alana ait tüm hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Tüm bunların yanında; özellikle yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinmeleri suretiyle vatandaşlık kazanımı ile yabancı yatırımcıların inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması ve gayrimenkul değer tespiti konularında danışmanlık hizmeti sunarak, müvekkillerinin yatırımlarından maksimum düzeyde fayda sağlamasını hedefler. 

Başa dön