Gümrük Hukuku

Gümrük iş ve işleyişini düzenleyen tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda uluslararası ticaret veya alım-satım ilişkilerinde, uluslararası teslim ve ifa şekillerinin belirlenmesinde, vergilendirme süreçleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde gerekli temsil hizmetlerinin yerine getirilmesinde tüm hizmet ve danışmanlığı sunabilecek yeterlilikte uluslararası partnerlik sistemimiz mevcuttur.

Başa dön