İş Hukuku

  • Kıdem ve İhbar Tazminatları
  • Sigorta yükümlülükleri
  • İş kazaları
  • Toplu iş sözleşmeleri
  • Gizlilik anlaşması
  • İş Hukuku’na ilişkin meselelerde danışmanlık hizmeti, dava takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi;
  • Yabancı müvekkillerin iş sözleşmelerinin Türk Hukuku’na uygunluğunu denetlemek;
    İnsan kaynaklarına ilişkin sorunlarda danışmanlık hizmeti;
  • Yerli ve yabancı şirketlerin veya yabancı şirketlerin şubelerinin yabancı uyruklu çalışanlarına için oturma ve çalışma izni temini.
Başa dön