Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazasına karışan yolcuların, yayaların veya sürücülerin, mevcut mevzuat hükümlerinde düzenlenen ihlallere karşılık gelen hükümler çerçevesinde belirlenecek olan asli, tali veya yüzde oranı (%) üzerinden mesuliyetlerine “kusur oranı” denir.

Söz konusu kusur oranı; SBM (Sigorta Birliği Merkezi) tramer komisyonu, trafik görevlileri veya trafik bilirkişiler tarafından kazanın meydana gelmesinde kimin ne kadar hatalı olduğu yönündeki tespitleri neticesinde belirlenir.

Meydana gelen kaza, anlaşmalı tutanak olarak tabir ettiğimiz sürücülerin birlikte tanzim ettiği bir tutanağa bağlanmış ise, kusur oranı Sigorta Birliği Merkezi bünyesinde bulunan TRAMER heyeti  tarafından belirlenecektir.

Eğer söz konusu trafik kazası yaralanma veya ölümle sonuçlandıysa sorumluluk bölgesi dahilinde jandarma trafik görevlileri veya trafik polisleri tarafından kusur oranının belirlenmesi zorunludur.  

“KUSUR ORANINA KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ ETMELİYİZ?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine yani tramere yapılacak itiraza 5 iş günü şartı konulmuştur. Ancak bu durum iki yıl içerisindeki yargı yoluna başvurarak itiraz etme hakkını  engellememektedir.

Karayolları Trafik Kanunun 109. Maddesine göre, motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar şeklinde düzenlenmiştir.

Zamanaşımını kesen haller: Sigorta tahkime başvuru yapılmış olması, yasal süre içerisinde dava açılmamış olsa bile sigorta şirketine resmi başvuru yapılmış olması, taraflardan birine resmi yazılı talep iletilmesi halleri zamanaşımını kesmektedir. 

KAZA TESPİT TUTANAĞINDAKİ HATALARA İLİŞKİN NASIL İTİRAZ EDİLİR? 

Kaza tespit tutanağına itiraz “SULH CEZA HAKİMLİĞİNE” yapılır. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 2 yıl, Yaralamalı trafik  kazası tespit tutanağına itiraz süresi 8 yıl, Ölümlü trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 15 yıldır.

KUSUR ORANI NASIL HESAPLANIR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen maddeler çerçevesinde hesaplama yapılmaktadır. Asli kusurlu sayılan haller Kanunun 84. maddesinde belirlenmiştir. Geri kalan haller ise tali kusur sayılmıştır.

Örneğin yapılan değerlendirmede kusur oranı maddeleri hatalı belirlenmiş olabilir. İlgili kanun  maddeleri değişse de kusur oranı değişmiyorsa yapılacak itiraz amacına ulaşamayacaktır. Yani kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kusur değerlendirmeniz  Karayolları Trafik Kanunu / Yönetmeliği K.Y.T.K. 57/1-c maddesi gereğince yapılmış olabilir. Somut olay bu madde yerine K.Y.T.K. 84/h maddesine de dayandırılabilirdi. Dolayısıyla kanun maddesinin değişmiş olması kusur oranını değiştirmeyecektir.

TRAFİK KAZASI KUSUR ORANINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Kusur oranının belirlendiği kuruma göre;

✔ Tramer komisyonuna

✔ Asliye hukuk mahkemesine

✔ Ticaret mahkemesine

✔ Sigorta tahkim komisyonuna

Başvuru yaparak kusur oranına itiraz edebilirsiniz.

Tramer merkezi: Sadece maddi hasarlı kazaları değerlendirmeye almaktadır. Çünkü ölüm veya yaralanma olması durumda kaza bir adli bir vaka sayılacağından kolluk kuvvetleri rapor tanzim edip kusur oranını belirlemektedir.

Tramer Merkezi, değerlendirme yaparken sadece asli kusur maddelerini dikkate almaktadır. 

Asliye hukuk ve Ticaret mahkemesi: Talebinizi belirten dilekçe ile başvuru yapılır.

Sigorta Tahkim Komisyonu kusur oranına itiraz nasıl yapılır?

✔ Kararına itiraz ettiğiniz sigorta şirketi, sigorta tahkim komisyonu üyesi olması  gerekir

✔ Hukuk mahkemelerine başvuru yapmamış olmanız gerekir

✔ Tüketici hakem heyetine başvuru yapmamış olmanız gerekir

✔ Sigorta şirketi ile sulh yapmamış olmanız gerekir

✔ Yaşanan uyuşmazlıkla ilgili olarak yazılı ihtarnameden 15 iş günü geçmiş  olması gerekir

✔ Talebiniz kısmen veya tamamen reddedilmiş olması gerekir

✔ Talebiniz teminat kapsamındaki doğrudan bir zarar olması gerekir Belirtilen şartlar eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde başvuru hakkınız doğmaktadır.

KUSUR ORANINA NEDEN İTİRAZ ETMELİSİNİZ?

Sigorta şirketleri üçüncü şahıslara verilen zararı karşılar. Yani kendi aracınızın sigortası sizin aracınızın masraflarını ve oluşan maddi kaybınızın ödemesini yapmaz.

✔ Yetkililer tarafından yapılan hatadan dolayı cebinizden harcamak zorunda  kaldığınız paralar için,

✔ Aracınızda oluşan değer kaybı zararınızı alabilmek için,

✔ Bir sonraki sigorta poliçesine yüksek bedeller ödememek için

İtiraz etmelisiniz! Değişen kusur oranı sayesinde mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

🡺 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde bazı durumlarda kusur oranı görünmeyebilir.  Kaza Tespit Tutanağı emniyet görevlileri tarafından tutulduysa tramerde kusur oranı  görünmeyecektir. Kusur oranı sigorta şirketlerince mutabık olarak veya komisyon  tarafından belirlenir. 5 gün içerisinde online kusur oranına itiraz etmediyseniz genel  mahkemelerde 2 yıl içinde dava açabilirsiniz. 

🡺 Kusur oranına asliye hukuk mahkemelerinde itiraz edebilir veya sulh hukuk  mahkemesinde kusur tespiti davası açabilirsiniz.

Kusur Oranı Nedir?
Başa dön