Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazasına karışan yolcuların, yayaların veya sürücülerin, trafik mevzuatlarına göre ihlallerine karşılık gelen maddelerin asli, tali veya yüzde oranı (%) üzerinden belirlenecek orana “kusur oranı” denir.

Kazanın meydana gelmesinde kimin ne kadar hatalı olduğunu, SBM (Sigorta Birliği Merkezi) tramer komisyonu, trafik görevlileri veya trafik bilirkişilerince belirlenmesi kusur oranı olarak tanımlanmaktadır.

Meydana gelen kaza, anlaşmalı tutanak olarak tabir ettiğimiz sürücülerin tanzim ettiği bir tutanak ise kusur oranı Sigorta Birliği Merkezi bünyesinde bulunan TRAMER heyeti tarafından belirlenir.

Eğer söz konusu trafik kazası yaralanma veya ölümle sonuçlandıysa sorumluluk bölgesi dahilinde jandarma trafik timi veya trafik polisleri tarafından kusur oranı belirlenmektedir.

“KUSUR ORANINA KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ ETMELİYİZ?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine yani tramere yapılacak itiraza 5 iş günü şartı koyulmuştur. Ancak bu durum  iki yıl içerisindeki yargı yoluna başvuru hakkını engellememektedir. Karayolları Trafik Kanunun 109. Maddesine göre, Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımını kesen haller: Sigorta tahkime başvuru yapılmış olması, Yasal süre içerisinde dava açılmamış olsa bile sigorta şirketine resmi başvuru yapılmış olması, Taraflardan birine resmi yazılı talep iletilmesi.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDAKİ HATALARA İLİŞKİN NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kaza tespit tutanağına itiraz “SULH CEZA HAKİMLİĞİNE” yapılır.

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2018/375 K: 2018/435 T: 25.06.2018 künyeli kararında trafik kazası tespit tutanağına itiraz davaların Sulh Ceza Hakimliklerince görüleceğini ifade etmiştir.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 2 yıl, Yaralamalı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 8 yıl, Ölümlü trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi 15 yıldır.

KUSUR ORANI NASIL HESAPLANIR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen asli ve tali maddelere istinaden hesaplama yapılmaktadır. Asli kusurlu sayılan haller yine aynı kanunun 84. maddesinde belirlenmiştir. Geri kalan haller ise tali kusur sayılmıştır.

Yapılan değerlendirmede kusur oranı maddeleri hatalı belirlenmiş olabilir. İlgili kanun maddeleri değişse de kusur oranı değişmiyorsa yapılacak itiraz amacına ulaşmayacaktır.

Kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kusur değerlendirmeniz Karayolları trafik kanunu / yönetmeliği K.Y.T.K. 57/1-c maddesi gereğince yapılmışsa da bu madde yerine K.Y.T.K. 84/h maddesi de kullanılabilirdi. Dolayısıyla kanun maddesinin değişmiş olması kusur oranının değiştirmeyecektir.

TRAFİK KAZASI KUSUR ORANINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

 • Tramer komisyonuna
 • Asliye hukuk mahkemesine
 • Ticaret mahkemesine
 • Sigorta tahkim komisyonuna

Başvuru yaparak kusur oranına itiraz edebilirsiniz.

Tramer merkezi: Sadece maddi hasarlı kazaları değerlendirmeye almaktadır. Çünkü ölüm veya yaralanma olması durumda adli bir vaka olduğundan dolayı kolluk kuvvetleri rapor tanzim edip kusur oranı belirlemektedir. Tramer itiraz iletişim numarası var. Ancak değerlendirme yaparken sadece asli kusur maddelerini dikkate almaktadır.

Asliye hukuk ve Ticaret mahkemesi: Talebinizi belirten dilekçe ile başvuru yapılır.

Sigorta Tahkim Komisyonu kusur oranına itiraz nasıl yapılır?

 • Kararına itiraz ettiğiniz sigorta şirketi, sigorta tahkim komisyonu üyesi olması gerekir
 • Hukuk mahkemelerine başvuru yapmamış olmanız gerekir
 • Tüketici hakem heyetine başvuru yapmamış olmanız gerekir
 • Sigorta şirketi ile sulh yapmamış olmanız gerekir
 • Yaşanan uyuşmazlıkla ilgili olarak yazılı ihtarnameden 15 iş günü geçmiş olması gerekir
 • Talebiniz kısmen veya tamamen reddedilmiş olması gerekir
 • Talebiniz teminat kapsamındaki doğrudan bir zarar olması gerekir

Belirtilen şartlar eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde başvuru hakkınız doğmaktadır.

KUSUR ORANINA NEDEN İTİRAZ ETMELİSİNİZ?

Sigorta şirketleri üçüncü şahıslara verilen zararı karşılar. Yani kendi aracınızın sigortası sizin aracınızın masraflarını ve oluşan maddi kaybınızın ödemesini yapmaz.

 • Yetkililer tarafından yapılan hatadan dolayı cebinizden harcamak zorunda kaldığınız paralar için,
 • Aracınızda oluşan değer kaybı zararınızı alabilmek için,
 • Bir sonraki sigorta poliçesine yüksek bedeller ödememek için

İtiraz etmelisiniz! Değişen kusur oranı sayesinde mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Kusur Oranı Nedir?
Başa dön