KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelik ve uygulama düzenlemeleri ışığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanunun emredici hükümlerine uygun hale getirilmesi ve gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, politikaların geliştirilmesi, yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin düzenlemelere uygun hale hale getirilmesi, Kurul kararlarının takibi ve olası gelişmelerin takip edilmesi, kişisel verileri işlenen kişiler veya veri sorumlular nezdinde başlatılan soruşturma veya kovuşturma süreçlerine ilişkin hukuki süreçlerin takibi hakkında gerekli tüm danışmanlık ve vekalet hizmetleri sunulmaktadır. 

Başa dön