Medya ve İletişim

Medya ve iletişimi ilgilendiren tüm akdi ilişkiler veya düzenleyici mevzuat hükümlerine karşı alınması gerekli işler ile reklam sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere gerekli sözleşmelerin ve iş/işlemlerin yerine getirilmesi, yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen iş ve işlemlerin takibi, basın ve iletişim araçları ile yapılan ve sonucunda cezai / idari soruşturma veya kovuşturmayı gerektiren yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, tazminat hukukunu ilgilendiren süreçlerin başlatılması, tekzip başvurularının yapılması gibi gerekli her türlü çalışmayı gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yürütebilmekteyiz.
Başa dön