Rekabet

Global çağdaki Ticaret iş ve ilişkilerinin geldiği seviye göz önünde bulundurulduğunda haksız rekabet ve rekabet ihlallerinin önlenmesine ilişkin konularda, hâkim durumun kötüye kullanılmasında, şirket birleşmeleri ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinde ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki ilgili rekabet kurum veya kuruluşlarında gerekli bildirimlerin veya takiplerin yapılmasında ve/veya kararlarına karşın yargılama süreçlerinin başlatılması ve takibi ile ilgili tüm hukuki hizmetleri vermekteyiz.

Ayrıca uluslararası partnerlik sistemimiz ile birlikte gerek bireysel gerekse işletmeler ile ilgili muafiyet ve menfi tespit başvurularında da hizmet sunabilmekteyiz.

Başa dön