Risk Yönetimi

Gerek şahsi iş ve ilişkilerinizde, gerekse de işletmenize ait çıkması olası engel, aksaklık ve/veya hukuki çatışmalar sebebiyle yaşanabilecek uyuşmazlıkların, henüz hukuki ve yönetsel süreçler başlamadan önce tespiti ve konuya özel ve akut önlemlerin alınması / sürecin yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ortaklığımızın hedefi; sözü edilen bu tarz risklere karşı sizi / işletmenizi minimum hasar ve/veya riski fırsata çevirerek korunmanızı ve güçlenmenizi sağlamaktır. Bu konuda gerekli hukuki ve yönetsel yol haritaları çıkarmak, hak ve menfaat çatışmalarını önleyici çözümler üretmek, ihtilafın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise sürecin müvekkilleri lehine en kısa sürede ve en makul şekilde sonuçlanmasını veya ihtilafın fırsata çevrilmesini sağlamak, bunlar için çözüm yolları sunmak adına gerekli ve yeterli ekibimiz ve uluslararası düzeydeki partnerlik ağımız hizmet vermeye hazırdır.

Bu kapsamda;

  • Yıllarca süren bir uyuşmazlıklar süreci yerine, yeni fırsat veya menfaat ilişkilerinin kurulması,
  • Muhtemel riskler konusunda ön bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının sunulması,
  • Olası risklere karşı gerekli hukuki ve yönetsel yol haritalarının çıkıralarak uygulanmasının sağlanması,
  • Akut risk ve çatışmalar durumunda anlık ve etkin asist hizmetlerinin verilmesi,
  • Risk analizlerinin yapılarak gerekli raporlamaların yapılması

sunulan hizmetlerimiz arasındadır.

Başa dön