Şirket Kurma/Tasfiye, Yapılandırmaları ve Kurumsallaşma Faaliyetleri

Bir şirket oluşturma kararı: güven, istikrar ve sabır elementlerini aynı anda bünyesinde barındıran bir süreci zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca yabancı bir ülkeden veya yerel alanda satın alacağınız, devralacağınız, birleşeceğiniz şirketler ciddi bir iş yükü ve planlama getireceği gibi ön hazırlık ve karar aşamasında risk yumağı olarak da gözükebilecektir.

Özellikle şirket satın alımlarında, şirketin geçmiş vergi uygulamaları ve hukuki sicilinden emin olmak yukarıda sayılan endişe ve çalışmalara doğru bir yol haritası oluşturacaktır. Diğer taraftan mevcut işletme veya şirketinizin daha iyi bir noktaya ve sürdürülebilir bir şekilde taşınma ihtiyacı da ticari hayatta göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur.

Şirketlerinizin faaliyetlerinin; ticaret hukuku, vergi hukuku, sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku gibi yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki zor ve geniş kurallar karmaşasında güçlü ve yeteri bir ekibin tek noktadan hizmet (one-stop service) hizmet sağlaması ihtiyaçlarınızı tümüyle karşılayacaktır.

Bu kapsamda ekibimiz ve partnerlerimiz ile birlikte;

 • Kuruluş süreci ile şirket sözleşmesinin planlanarak hayata geçirilmesi,
 • Devir, satın alma, birleşme, bölünme öncesi ve sonrası için hukuki ve yönetsel risk ve fırsatlar planlamaları ile birlikte bunlara ilişkin vergi stratejilerinin yapılması ve hayata geçirilmesi,
 • Konuya ilişkin taraflar ile görüşme ve doğru ve kolaylaştırıcı iletişim ihtiyacının karşılanması,
 • Genel Kurul toplantıları ile faaliyet raporlamalarının hazırlanması,
 • Esas sözleşme değişikliklerinin hazırlanması,
 • Denetim raporlamalarına hazırlık aşamalarının tamamlanması,
 • Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma,
 • Sermaye artırımı ve indirimi işlemleri,
 • Şirket alacaklarının takibi ve tahsili,
 • İhtiyaç duyulan ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü
 • Hisse senedi ve şirket mal varlıklarının alım-satımının yanı sıra şirketlerin konkordato, sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi riski değerlendirmesi yapılması (Tax Due Diligence),
 • Uluslararası nitelikli devir, satın alma, birleşme, bölünme ile ilgili sorunlara ilişkin hukuki, yönetsel ve vergisel çözümler getirmek,
 • Ve ihtiyaç duyulan diğer tüm Ticari-Mali hukuki ve yönetsel konularda gerekli destekleri vermek,
Başa dön