Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Şirketler günlük hayatta karmaşık bir yapıda olan sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini zaman zaman kaçırarak cezai yaptırıma maruz kalabilmektedir.

Ayrıca çok dinamik bir yapıya sahip işçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki güncel gelişmeleri takip etmenin getirdiği zorluklar sebebiyle cezai sonuçları olan düzenlemeler ile birlikte alana yönelik kamunun işverenlere sağladığı teşvikler dahi gözden kaçabilmektedir.

Her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında şirketinize özel çözümler üreterek daima yanınızdayız. Yönetim olarak şirketinizi ve de enerjinizi rekabete odaklandıra bilmeniz için sosyal güvenlik alanında üzerinizdeki yükleri paylaşıyor, aynı zama yeni fırsat alanları da açıyoruz.

Closer Partners Hukuk, kurumsal müvekkillerinin personel istihdam sürecinin başladığı andan iş akdinin sona ermesine dek arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere tüm prosedürün kanuni düzenlemelere uygun olarak ve şirketinize özel çözümlerle yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Sosyal güvenlik mevzuatında işveren yükümlülükleri ve uygulamaları,
  • Sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere sağlanan teşvikler ve kolaylıklar,
  • Çalışanların sosyal güvenlik hakları,
  • İşverenlerin iş mevzuatındaki hakları, yükümlülükleri ve uygulamaları,
  • Çalışanların iş mevzuatındaki hak ve yükümlülükleri.
  • Arabuluculuk ve taraf vekilliği işlemlerinin yerine getirilmesi hizmetlerimiz sunulmaktadır.
Başa dön