Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile yaptığı ticari faaliyetler ve buna ilişkin sözleşmeler ile ilgili her türlü uyuşmazlık ve danışmanlık hizmetini bünyemizde barındırdığımız uluslararası partnerlik ağımız ile birlikte sunmaktayız.

Özellikle global ekonomi platformunda faaliyet gösteren firmaların ticari faaliyetlerinde olası bir uyuşmazlık durumunda henüz yola koyulmadan önce eksiksiz ve güçlü bir sözleşme planlaması yapması zorunluluk arz etmektedir. Dolayısı ile firmamızın ticari faaliyetler ile sözleşmeler konularını birlikte ele alması ve bu ihtiyaçlara tam olarak cevap verebilecek donanımı ile hazır olması amaçlanmıştır.

Ayrıca talep edilmesi durumunda bir ticari faaliyetin ön projelendirme/planlama aşamasından gümrük müşavirliği faaliyetlerine, faaliyet veya sözleşme sonrası yerel mahkeme veya uluslararası ticari tahkim süreçlerinden alınan kararların tenfiz ve icrasına kadar çeşitlendirilebilmektir. Yani ticari faaliyetinizin tüm süreci boyunca tam ve yeterli desteği tek paket halinde firmamızdan sağlayabileceksiniz.

Bu kapsamda;

  • Ticari faaliyetinin niteliğine veya hangi ülke/ülkeler dahilinde yapılacağı göz önünde bulundurularak ön raporlamalar ile projelendirmelerin yapılması,
  • Ticari faaliyete ilişkin teşvik ve kolaylıklar ile olası risk ve zorlukların raporlanması,
  • Karar verilen ticari faaliyete ilişkin gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve tarafların seçilmesinde gerekli danışmanlığın yapılması,
  • Ticari faaliyete ilişkin her türlü hukuki ve idari süreçlere ilişkin iş ve takibin yerine getirilmesi (gümrük müşavirliği, teşvik / vergi iadesi süreçleri, tahkim, yargısal süreçler vb…)
  • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri, Joint Ventures, Franchise, FIDIC (Uluslararası unsurlu inşaat sözleşmeleri) sözleşmeleri konusunda uzman ekibimiz ile gerekli destek ve hizmetleri sağlamak.
Başa dön